Registrácia používateľa je nevyhnutná k jeho jednoznačnej identifikácii, pretože požiadavky na pridelenie, obnovu a aktualizáciu LEI môže podávať len na to oprávnená osoba (štatutárny zástupca, splnomocnenec).

Registrácia je jednoduchá. Po kliknutí na Registrácia stačí vyplniť meno, prezvisko, e-mail, ktorý bude slúžiť ako prihlasovacie meno, telefónne číslo a heslo.

Heslo musí obsahovať minimálne 12 znakov, z toho minimálne jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno, jedno číslo a jeden špeciálny znak (#?!@$%^&*-).

Registrácia je úspešne ukončená po kliknutí na odkaz v e-mailovej správe, ktorý Vám bol doručený na adresu, ktorú ste zadali pri registrácii.

Ak Vám do 10 minút od vyplnenia registračného formulára nebol doručený verifikačný e-mail, najskôr si skontrolujte svoje spamové adresáre. Ak nie je verifikačný e-mail ani tam, pošlite prosím e-mail s približným časom registrácie a loginom na adresu lei@cdcp.sk.

Ak ste už úspešne zaregistrovaný, prihlásiť sa môžete na linku Prihlásenie po zadaní svojho loginu (e-mail) a správneho hesla.

Ak sa neviete prihlásiť, uistite sa, že ste už zaregistrovaný. Ak ste zaregistrovaný uistite sa, že zadávate správny login (e-mail). Pri zadávaní loginu a hesla sa uistite, či (ne)máte aktivované klávesy CapsLock, NumLock,...

Ak ste zabudli svoje heslo, kliknite na odkaz Zabudli ste svoje heslo?. Po zadaní Vašej e-mailovej adresy Vám zašleme e-mail, pomocou ktorého si aktivujete nové heslo. Tento link nájdete aj na stránke pre prihlásenie Prihlásenie.

Pre zmenu oprávnenej osoby sa prihláste do webovej aplikácie a prostredníctvom tlačidla "Žiadosť o výmenu aplikanta", ktoré je prístupné po kliknutí na "Zobraziť" vedľa stavu vášho LEI. Následne v žiadosti zadajte údaje osoby, ktorá bude LEI spravovať. Ak nie je štatutárnym zástupcom spoločnosti, budeme potrebovať scan jeho plnej moci, ktorú priložíte k žiadosti.

O pridelenie kódu LEI môžete požiadať iba po prihlásení sa do našej webovej aplikácie Prihlásenie a ďalej cez tlačidlo "Pridelenie nového LEI" na úvodnej stránke aplikácie.

Ak nie ste štatutárnym zástupcom spoločnosti, budeme potrebovať scan Vašej plnej moci, ktorú priložíte k žiadosti o LEI. Okrem toho budeme potrebovať údaje z registra (ak ste zapísaný v OR, údaje sa Vám automaticky dotiahnu) a údaje o materských spoločnostiach. Podrobný popis nájdete tu.

Žiadosť podanú v pracovných dňoch do 15:00 overíme ešte v ten istý deň. Žiadosť podanú po 15:00 a mimo pracovných dní overíme najneskôr v najbližší pracovný deň dopoludnia. Pokiaľ bude žiadosť úspešne overená, odošleme Vám e-mail s platobnou inštrukciou na úhradu poplatku za pridelenie LEI. Po jej zaplatení a po identifikovaní platby je LEI kód pridelený najneskôr nasledujúci pracovný deň. Celý proces v prípade skorej úhrady poplatku trvá spravidla nie viac ako 4 pracovné dni.

O pridelení kódu LEI budete informovaný e-mailovou správou doručenou na e-mailovú adresu, ktorú máte v našej webovej aplikácii zaregistrovanú.

O pridelenie kódu LEI môže požiadať štatutárny zástupca, alebo splnomocnenec na základe plnej moci.

Informácie o poplatkoch súvisiacich s LEI sú dostupné na tu.

V prípade, že ste požiadali o LEI a neobdržali ste od nás odpoveď do skončenia nasledujúceho pracovného dňa, skontrolujte si prosím svoje spamové adresáre. Pokiaľ sa odpoveď nenachádza ani v spamových adresároch, kontaktujte nás e-mailom na adresu lei@cdcp.sk.

Hlavnou myšlienkou systému kódov LEI je jednoznačne a konzistentne identifikovať právnické osoby. Na zabezpečenie kvality údajov a aktuálnosť zmien je preto potrebné klientom vykonávať ročnú aktualizáciu údajov. Okrem toho niektoré predpisy EÚ a medzinárodné predpisy vyžadujú, aby bol LEI aktívny, napr. EMIR (European Market Infrastructure Regulation) pre pozície v derivátoch a MiFID II, pre otvorenie účtu cenných papierov v investičnej spoločnosti alebo banke v EÚ.

O obnovu kódu LEI môžete požiadať iba po prihlásení sa do našej webovej aplikácie Prihlásenie cez tlačidlo "Obnoviť" na úvodnej stránke aplikácie, alebo cez tlačidlo "Žiadosť o obnovu LEI" na stránke Možnosti pre LEI.

O obnovu kódu LEI môžete požiadať najskôr 6 týždňov pred nasledujúcim dátumom obnovy. Tlačidlá na Obnovu LEI sú vo webovej aplikácii teda aktívne až 6 týždňov pred dátumom obnovy LEI.

Áno, 6 týždňov pred nasledujúcim dátumom obnovy Vám bude zaslaný e-mail s upozornením na končiacu platnosť kódu LEI. Pokiaľ nebude LEI v termíne obnovené, v deň vypršania jeho platnosti dostanete takisto e-mail s informáciou o vypršaní jeho platnosti.

Pre obnovu kódu LEI je potrebné iba potvrdiť platné a zmeniť zmenené informácie, ktoré boli poskytnuté pri pridelení, resp. predchádzajúcej obnove kódu LEI. Viac info nájdete tu.

Informácie o poplatkoch súvisiacich s LEI sú dostupné na tu.

V prípade, že ste požiadali o obnovu LEI a neevidujete odpoveď do skončenia nasledujúceho pracovného dňa, skontrolujte si prosím svoje spamové adresáre. Pokiaľ odpoveď neevidujete ani v spamových adresároch, kontaktujte nás e-mailom na adresu lei@cdcp.sk.

Centrálny depozitár cenných papierov je riadne akreditovaný na činnosti LEI Operating Unit, každoročne preverovaný a riadne si plní svoje povinnosti voči klientom aj GLEIF. Naše služby sú rýchle a sú poskytované jednoducho. Komunikujeme s Vami v materinskom jazyku.

O prenos kódu LEI môžete požiadať iba po prihlásení sa do našej webovej aplikácie Prihlásenie cez tlačidlo "Prenos existujúceho LEI do správy CDCP SR" na úvodnej stránke aplikácie.

V zmysle pravidiel GLEIF je stanovená maximálna doba prenosu LEI na 7 dní.

Áno, avšak súčasťou procesu prenosu LEI do evidencie CDCP je aj obnova LEI.

Prenos kódu LEI je bezplatný, platí sa iba za jeho obnovu, ak stav prenášaného LEI je LAPSED.

Áno, pre tento prípad je v aplikácii LEI po kliknutí na detail LEI dostupná možnosť "Žiadosť o aktualizáciu údajov". Za aktualizáciu údajov neplatíte.

CDCP overuje referenčné údaje subjektu LEI z verejne dostupných zdrojov. Ak predmetom aktualizácie sú aj údaje o materských spoločnostiach je potrebné aby žiadateľ poskytol podporné dokumenty alebo linky na ich umiestnenie na webe priamo v žiadosti o aktualizáciu údajov.

Zlúčenia a akvizície môže žiadateľ alebo jeho právny nástupca oznámiť CDCP e-mailom zaslaným na adresu lei@cdcp.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webe CDCP. Iné zmeny (zmena sídla, zmena sídla centrály, zmena názvu subjektu LEI, prípadne zmenu právnej formy) CDCP detekuje a vykoná automaticky.

Informácie o poplatkoch súvisiacich s LEI sú dostupné tu.

Poplatok za pridelenie alebo obnovu LEI je možné zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet uvedený v platobnej inštrukcii.

Úhradu vykonáte na základe e-mailovej správy s platobnou inštrukciou, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje k platbe.

CDCP zasiela faktúru na evidovaný e-mail nejneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení notifikácie o realizovaní pridelenia alebo obnovy kódu LEI.

Áno, CDCP pripočítava k výslednej cene za službu DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, v čase poskytnutia služby. V prípade zmien právnych predpisov, upravujúcich daň z pridanej hodnoty, bude táto vypočítaná na základe zmenených právnych predpisov platných v čase poskytnutia služby

CDCP opakovane zašle platobnú inštrukciu v zmysle požiadavky doručenej na adresu lei@cdcp.sk.

LEI (Legal Entity Identifier) je 20 miestny alfanumerický medzinárodný identifikátor právnickej osoby vydaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 17442. Ďalšie informácie sú dostupné TU

O LEI môže požiadať ktorákoľvek právnická osoba a tiež fyzická osoba podnikateľ. Kód LEI je určený každému subjektu okrem fyzických osôb, ktorý chce byť tranparentný voči externému prostrediu.

Áno, LEI je povinnou náležitosťou registra emitenta zaknihovaných CP.

Áno, je potrebné aby žiadateľ o pridelenie kódu ISIN mal v období podania požiadavky o pridelenie kódu ISIN platný kód LEI.

Zoznam osôb, ktoré majú povinnosť používať LEI je dostupný na linke TU, ale aj na GLEIF. Vo všeobecnosti je LEI kód povinný pre všetkých účastníkov kapitálového trhu a pre subjekty regulované centrálnymi bankami.

LOU - miestna prevádzková jednotka je GLEIFom akreditovaná organizácia oprávnená vydávať LEI právnickým osobám zúčastňujúcim sa na finančných transakciách. LOU poskytujú služby prideľovania LEI, obnovy LEI, aktualizácie LEI, prenosu LEI a ďalšie služby. LOU môže poskytovať služby subjektom LEI v ktorejkoľvek jurisdikcii, pre ktorú je akreditovaná. CDCP je akreditovaný vydávať LEI pre jurisdikciu Slovenskej republiky a Českej republiky.

GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation bola založená v júni 2014 Radou pre finančnú stabilitu. Nadáciu podporuje a stará sa o ňu Regulatory Oversight Committee, čo je organizácia zastupujúca verejné orgány z celého sveta, ktoré sa spojili, aby podporili transparentnosť na globálnych finančných trhoch. Úlohou GLEIF je podporovať implementáciu a používanie identifikátora právnickej osoby (LEI) ako nadnárodnej neziskovej organizácie so sídlom vo Švajčiarsku.

Informácie o akomkoľvek kóde LEI sú dostupné po kliknutí na link tu

Politika "Conformity Flag", t.j. príznak súladu s pravidlami, je jednoduchý a zrozumiteľný nástroj pre používateľov globálnych údajov pre stanovenie toho, či jednotlivé záznamy LEI spĺňajú určité zásady výboru Regulatory Oversight Committee (ROC). LEI kód označený ako „vyhovujúci“ znamená, že boli splnené nasledujúce kritériá:
 • Registrácia LEI je aktuálna – registrácia LEI bola včas obnovená. Včasnou aktualizáciou sa:
  • urýchli identifikovateľnosť právnických osôb na globálnych trhoch a dátami riadené investovanie
  • zjednoduší hĺbková analýza subjektu prostredníctvom údajov, ktoré tak budú aktuálne, najmä pri cezhraničných transakciách
 • Úplnosť vykazovania materských spoločností – právnická osoba vykázala údaje o svojich priamych a konečných materských spoločnostiach alebo uviedla jeden z akceptovateľných dôvodov* nenahlásenia týchto údajov. Správnym vykazovaním materských spoločností sa:
  • zvýši schopnosť odhaľovať a monitorovať riziká prostredníctvom prepojení medzi subjektmi
  • zjednoduší a sprehľadní sa firemná transparentnosť
____________________________

* Každé LEI musí poskytnúť presne jeden vzťah alebo presne jednu výnimku z vykazovania odlišnú od "NO_LEI" (nemá LEI) a "NON_PUBLIC" (neverejný vzťah) pre každý typ vzťahu, priame a konečné vzťahy s materskými spoločnosťami. V prípade pobočiek by sa mal vykazovať len jeden vzťah typu "IS_INTERNATIONAL_BRANCH_OF" a žiadna výnimka (REPEX). V reťazci nie sú povolené žiadne zacyklené vzťahy.

Conformity Flag je presvedčivou príležitosťou na podporu a presadzovanie zvýšenej transparentnosti transakcií prostredníctvom aktuálneho a úplného vykazovania otvorených, štandardizovaných a vysokokvalitných referenčných údajov právnických osôb, ktoré sú k dispozícii užívateľom, a maximalizáciu transparentnosti a dôvery medzi účastníkmi trhu.

Ako subjekt vyhovujúci kritériám, môžete pre svoju organizáciu získať rôzne výhody. Je to ďalšia globálna "vrstva" dôvery v transakcie.

Subjekty so statusom "vyhovujúci" tým, že umožňujú podrobnejšie monitorovanie údajov o transakciách a podporujú väčšiu prehľadnosť svojich vlastníckych štruktúr, preukazujú svoj kladný vzťah k transparentnosti. Ich vyhovujúci status tiež signalizuje partnerom a iným organizáciám, že ich LEI možno spoľahlivo použiť na zefektívnenie kontrol due-diligence, registrácie a ďalších procesov protistrany, čo uľahčuje obchodovanie s nimi.

LEI označený ako "nevyhovujúci" znamená, že právnická osoba by si mala obnoviť a/alebo aktualizovať svoj záznam LEI, aby dodržala určité pravidlá Výboru pre regulačný dohľad (ROC).

Očakávame od vás, že prijmete bezodkladné opatrenia na obnovenie a/alebo aktualizáciu vášho LEI s požadovanými údajmi, aby vaša organizácia mohla získať status "vyhovujúci" a preukázať svoj trvalý záväzok k podnikovej transparentnosti.

Status "vyhovujúci" môžete ľahko a rýchlo získať tak, že sa skontaktujete so svojím vydavateľom LEI a obnovíte a/alebo aktualizujete svoj záznam.

V prípade otázok nás môžete kontaktujtovať:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1, Slovenská republika
web: www.cdcp.sk, e-mail: lei@cdcp.sk
tel. č. +421 2 59395 147, 160, 119

Príslušné informácie týkajúce sa príznaku zhody sú zahrnuté v jednotlivých záznamoch LEI.

Informačný panel kvality údajov GLEIF ukazuje úrovne zhody na celom svete, čím proaktívne a transparentne podporuje riadenie kvality údajov v globálnom systéme LEI

Svoj príznak zhody môžete spochybniť tak, že kontaktujete správcu svojho LEI.

V prípade, ak sú potrebné ďalšie informácie, status "vyhovujúci" môžete ľahko a rýchlo získať obnovením a/alebo aktualizáciou svojho záznamu.

V prípade otázok môžete nás kontaktovať:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1, Slovenská republika
web: www.cdcp.sk, e-mail: lei@cdcp.sk
tel. č. +421 2 59395 147, 160, 119

Aj keď je LEI kód stále platný, status "nevyhovujúci" označuje, že súvisiace referenčné údaje nie sú v súlade s určitými pravidlami ROC.

LEI kód označený ako „vyhovujúci“ znamená, že boli splnené nasledujúce kritériá:
 • Registrácia LEI je aktuálna – registrácia LEI bola včas obnovená. Včasnou aktualizáciou sa:
  • urýchli identifikovateľnosť právnických osôb na globálnych trhoch a dátami riadené investovanie
  • zjednoduší hĺbkovú analýzu subjektu prostredníctvom údajov, ktoré tak budú aktuálne, najmä pri cezhraničných transakciách
 • Úplnosť vykazovania materských spoločností – právnická osoba vykázala údaje o svojich priamych a konečných materských spoločnostiach alebo uviedla jeden z akceptovateľných dôvodov* nenahlásenia týchto údajov. Správnym vykazovaním materských spoločností sa:
  • zvýši schopnosť odhaľovať a monitorovať riziká prostredníctvom prepojení medzi subjektmi
  • zjednoduší a sprehľadní sa firemná transparentnosť
Jednoducho a rýchlo môžete získať status "vyhovujúci" a preukázať svoj trvalý záväzok k podnikovej transparentnosti tým, že kontaktujete svojho správcu LEI a obnovíte a/alebo aktualizujete svoj záznam.

V prípade, ak sú potrebné ďalšie informácie, status "vyhovujúci" môžete ľahko a rýchlo získať obnovením a/alebo aktualizáciou svojho záznamu.

V prípade otázok môžete nás kontaktovať:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1, Slovenská republika
web: www.cdcp.sk, e-mail: lei@cdcp.sk
tel. č. +421 2 59395 147, 160, 119

____________________________

* Každé LEI musí poskytnúť presne jeden vzťah alebo presne jednu výnimku z vykazovania odlišnú od "NO_LEI" (nemá LEI) a "NON_PUBLIC" (neverejný vzťah) pre každý typ vzťahu, priame a konečné vzťahy s materskými spoločnosťami. V prípade pobočiek by sa mal vykazovať len jeden vzťah typu "IS_INTERNATIONAL_BRANCH_OF" a žiadna výnimka (REPEX). V reťazci nie sú povolené žiadne zacyklené vzťahy.

Na celom svete existuje približne 200 predpisov s príslušnými technickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na LEI. (Viac Informácií nájdete tu).

"Vyhovujúci" LEI je jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť technický súlad s najprísnejšími požiadavkami, ktoré si vyžadujú aktuálne a úplné vykazovanie údajov zo strany právnických osôb.

Áno. Informácie sú zahrnuté v rámci vyhľadávania LEI a v detailoch informačného panelu, ktoré sa týkajú príznaku súladu s politikou, takže všetci užívatelia údajov LEI môžu ľahko zistiť, či jednotlivý LEI je v súlade s určitými pravidlami ROC.

Prístup k vášmu záznamu LEI

Je potrebné poznamenať, že GLEIF sa nepodieľa na stanovovaní výšky poplatkov, ktoré sú plne v kompetencii správcu vášho LEI.

CDCP Slovakia si neúčtuje žiadny poplatok v súvislosti s novou politikou "Conformity Flag".

V prípade otázok môžete nás kontaktovať:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1, Slovenská republika
web: www.cdcp.sk, e-mail: lei@cdcp.sk
tel. č. +421 2 59395 147, 160, 119


Svoj LEI si môžete preniesť aj na iného akreditovaného správcu LEI vo vašej jurisdikcii, ktorý ponúka služby LEI. Viac informácií

Stanovenie príznaku súladu s pravidlami a jeho sprístupnenie prostredníctvom obvyklých kanálov (napr. GLEIF API, LEI Search) môže trvať až 24 hodín po prvej registrácii a zverejnení LEI.