Kontakty

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B

LEI kód pridelený CDCP SR, a.s.: 097900BEFH0000000217

Kontakty

Tel.: +421 2 59395 147

Tel.: +421 2 59395 160

Tel.: +421 2 59395 127

e-mail: lei@cdcp.sk

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón
Téma*
Správa*